Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Groepsleerkracht speciaal onderwijs​/SBO

Job in Almere - Netherlands
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Company: Watertuin
Full Time position
Listed on 2020-07-14
Job specializations:
  • Education
Job Description & How to Apply Below
Position: Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (SBO)

De Almeerse Scholen Groep is voor DeWatertuin op zoek naar een


Groepsleerkracht groep 5, 6, 7 of8

wtf 1,0 (parttime aanstelling ismogelijk)


De Watertuin is een school voorspeciaal basisonderwijs. Momenteel bezoeken 320 leerlingen onzeschool. De leerling-populatie die de Watertuin bezoekt is divers enheeft leer en/of gedragsproblemen. De leeromgeving isoverzichtelijk, veilig en gestructureerd. We zijn een SWPBS school.De kernwaarden die daarbij horen zijn plezier, respect, veiligheiden verantwoordelijkheid. Door deze waarden centraal te zettendragen we bij aan het optimaal functioneren van iedere medewerkerbinnen de school, zodat we onze leerlingen op cognitief ensociaal-emotioneel gebied kunnen bieden wat ze nodig hebben enkunnen uitdagen.


We helpen leerlingen in hetverkrijgen van een positief zelfbeeld en proberen hen voldoendezelfstandigheid te geven om later in de maatschappij te kunnenfunctioneren. We stellen dus hoge eisen aan het pedagogisch endidactisch klimaat van de school. Bij de verzorging van onsonderwijs maken we gebruik van een multidisciplinaire deskundigheiddie binnen de school aanwezig is, waarbij ook samengewerkt wordtmet medewerkers vanuit de jeugdhulpverlening. 

  
Position Requirements
Less than 1 Year work experience
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite