Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Online Map Quality Analyst

Job in Bangkok - Thailand
Part Time, Contract position
Listed on 2020-08-15
Job specializations:
  • IT/Tech
    IT Consulting, SEO
  • Quality Control
    Quality Control Manager, Quality Manager
Job Description & How to Apply Below
Position:  Online Map Quality Analyst- Thailand
งานพาร์ทไทม์, ผู้รับจ้างอิสระ, ทำงานจากที่บ้าน
บทบาทหน้าที่
คุณกำลังมองหางานที่มอบโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดของอเมริกา 100 อันดับแรก และยังสามารถสร้างรายได้โดยการทำงานจากบ้านได้อีกด้วยอยู่หรือไม่  หากใช่ เราขอเสนอให้คุณสมัครเข้าร่วมงานกับ Lionbridge ในฐานะผู้รับจ้างอิสระแบบพาร์ทไทม์ ขณะนี้ เรากำลังสรรหาบุคลากรใหม่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์คุณภาพแผนที่ออนไลน์ ในประเทศไทย
ข้อเสนอสำหรับตำแหน่งงานนี้คือ คุณจะสามารถทำงานจากบ้านได้โดยมีกำหนดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่หลักของงานนี้คือ การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนที่ออนไลน์ ผู้สมัครงานตำแหน่งนี้จะต้องมีทักษะการศึกษาวิจัยที่ดี รวมทั้งมีความสนใจและเข้าใจหลักภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทยเป็นอย่างดี
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงาน
• อ่านและนำแนวทางเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปปฏิบัติได้จริง
• ส่งแบบประเมินออนไลน์เพื่อแสดงถึงความสามารถ
• ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และเส้นทางออนไลน์
• ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำทางภูมิศาสตร์ของประเด็นที่สงสัย
• จัดอันดับหรือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในแต่ละงาน
พนักงานตำแหน่งนี้จะต้องสามารถทำงานได้ 10 - 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระ

สิ่งที่ต้องทำหากสนใจ
หากคุณสนใจตำแหน่งงานนี้ และคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดส่งใบสมัครมาที่ ((Please contact us using the "Apply for this Job Posting" box below)) เพื่อให้ทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากรของเราพิจารณา

กดไลค์เราที่   Facebook และติดตามเราได้ที่   Twitter
Position Requirements
Bachelor,   1 to 2 Years work experience
ข้อกำหนด
• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดีมาก
• สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ความเร็วสูงได้จากที่บ้าน
• มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
• มีประสบการณ์/ความชำนาญในการใช้แผนที่ออนไลน์ การวางแผนเส้นทาง และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สนใจ
• ด้วยเหตุผลด้านความตระหนักถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีจนถึงปัจจุบัน
Required Language Skills:
  • English - Very good
  • Thai - Very good
Contact Information
Contact Name: Lionbridge GSS Ltd.
Preferred method of contact: Email with CV via Application Box below.
Apply for this Job Posting Here:
Thailand-only applications: This Company / Employer has indicated that only qualified candidates currently living in Thailand (and its citizens living globally) are being considered here for this position. Search Here for alternative jobs that match your location & skills.

To apply for this job, you need to provide some contact details for the employer or HR recruiter. Begin your free application by entering your email address (If already registered, you'll be asked to enter your password). Otherwise, you will initially need to enter some basic details with your first application.
Email Address Please enter a valid Email address.
How this Free Jobsite works - How to apply for jobs.
• To apply for any job, you must provide some contact details for the employer or HR recruiter. When you Register Here or Above with your first application (if you have not already done so), you will be asked to confirm your contact email address is valid via your email inbox.
• You will be asked to confirm a login password so to be able to make further applications in future visits.
• Once registered, you may also save CV / Resume summary details into the optional Resume format (This default format is easy for companies to read, and when available, it is sent as part of your application to a company to assist your application).
• Alternatively or additionally, you may attach your own original Resume document and 2 other supporting files as part of your application (Those files must be within the maximum combined size stated, and are not stored on this jobsite when you submit them).
• You must write or paste an introduction / cover letter into the application box.
• When you click the "Apply" button, your cover letter, Resume summary (if you have saved one on this site), contact details, and/or your own attached files are submitted as part of your application.
• Once you submit an application for any job on this site, it is solely the responsibility and decision of the company or employer you have applied to on whether they accept, review, process or respond to that application.
 
 
 
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite