Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Verklaring functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Job in Brussels - Belgium
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
To view & apply for jobs on this site that accept applications from your location / country, tap here:
Company: DBRC
Contract position
Listed on 2021-02-24
Job specializations:
 • Law/Legal
 • Administrative/Clerical
Job Description & How to Apply Below
Position: Vacantverklaring 2 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse Regering heeft beslist 2 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vacant te verklaren en een wervingsreserve aan te leggen met de geschikt bevonden kandidaten voor de duur van 2 jaar.

U vindt het vacaturebericht dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is op donderdag 6 augustus 2020 en het selectiereglement met functiebeschrijving hieronder.

pdf bestandVR 2020 0307 DOC.0697.5.pdf (621 kB)

pdf bestand2020 SELECTIEREGLEMENT bestuursrechters RvVb.pdf (99 kB)

DE FUNCTIE

Als bestuursrechter streeft u naar tijdige en inhoudelijk kwaliteitsvolle geschilbeslechting op hoog niveau en draagt u bij aan rechtseenheid. Dat gebeurt in een professionele omgeving waarin u een team van referendarissen aanstuurt én waarin digitaal werken en digitaal procederen in toenemende mate belangrijk zijn.

DE BENOEMINGSVEREISTEN EN COMPETENTIES

 • licentiaat of master in de rechten
 • een grondige kennis van en minstens 10 jaar nuttige ervaring in het omgevingsrecht
 • een grondige kennis van bestuurs(proces)recht
 • een grondige kennis van het onteigeningsrecht
 • de capaciteit om een rechterlijke functie op hoog niveau te vervullen: juridisch-analytisch vermogen, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, collegialiteit en rechterlijke attitude
 • AANBOD

  U wordt benoemd voor het leven. De bezoldiging is in salarisschaal A311.

  INTERESSSE?

  U stuurt uiterlijk op zaterdag 5 september 2020 uw kandidatuur aangetekend naar de Minister-president van de Vlaamse Regering, t.a.v. Dienstencentrum Talent – Selectiecentrum (AgO), Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

  Naast uw kandidatuur per aangetekend brief bezorgt u ook alle documenten per e-mail aan (Please contact us using the "Apply for this Job Posting" box below) met in cc.

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
  To view & apply for jobs on this site that accept applications from your location / country, tap here:
   
   
   
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite