Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

GENOPSLAG, Økonomicontroller til store statslige it-projekter

Job in Copenhagen - Denmark
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
To view & apply for jobs on this site that accept applications from your location / country, tap here:
Company: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Full Time position
Listed on 2021-06-22
Job specializations:
  • IT/Tech
    Cyber Security, IT Consulting
Job Description & How to Apply Below
Er du god til at holde overblik over økonomien – kan du bygge bro imellem forretningen og økonomistyringen – og har du flair for at følge op på leverandøraftaler, så er du måske vores nye kollega    Om området:
Din hovedopgave vil være at understøtte ledelsen i de tre it-kontorer samt relevante styregrupper med økonomirapportering og budgetopfølgning. Derudover vil der løbende være opgaver i særligt fokus – aktuelt bl.a. opgørelse af forbruget af it-konsulenter – og der vil være en fast opgave med at følge op på økonomi og fakturering i ministeriets engagement med Statens It.
Du vil få en bred kontaktflade og en travl hverdag helt tæt på beslutningsprocesserne omkring flere store offentlige it-projekter.
Du bliver ansat i kontoret for Studie- og Tilskudsadministrative systemer og refererer direkte til kontorchefen. Derudover vil du få opgaver for to søsterkontorer inden for styrelsens it-område. Desuden vil du få et meget tæt samarbejde med budget- og regnskabskontoret, som i dagligdagen vil være dine faglige sparringspartnere.
Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:
Koordinering af budget og regnskabsopfølgning på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens it-område   Projektøkonomiopfølgning for en række it-projekter   Ledelsesstøtte og koordinering i forbindelse med årshjulet for økonomistyring   Udarbejdelse af budgetter og økonomiopfølgning til projektstyregrupper   Sparring med kolleger om korrekt kontering i faktureringssystemet   Analyse af særlige fokusområder, fx konsulentforbrug   Fakturakontrol og opfølgning i forhold til Statens It    Er du vores nye kollega?  Vi forventer, at du både brænder for at levere høj kvalitet og har masser af gåpåmod samt er nysgerrig over for organisation, forretning og systemer.

Du motiveres af at være tæt på beslutningsprocesserne.
Vi forestiller os, at du er nyuddannet eller har et par års erfaring fra et tilsvarende job. Derudover, at du:
Har all round økonomiindsigt i budgetter og regnskab   Gerne kendskab til statslig økonomistyring og budgetvejledning ift. it-projekter, herunder håndtering af anlæg   Er vedholdende og evner at holde fast i løse ender, indtil der er en afklaring   Er god til at skabe og formidle overblik både mundtligt og skriftligt    Vi skaber fundamentet for fremtiden  Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning.

Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.
En ambitiøs og social arbejdsplads   Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.
Løn og ansættelsesvilkår  Du ansættes som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.
Arbejds- og tjenestested er Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Flemming Bøge på telefonnummer 7231 9550 eller på e-mail fle.
Søg stillingen  Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside (Use the "Apply for this Job" box below). Vi skal have din ansøgning  senest søndag   15. august 2021 kl. 12.00.
Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 33 og anden samtalerunde i uge 34. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.
Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.
Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen   I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
To view & apply for jobs on this site that accept applications from your location / country, tap here:
 
 
 
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite