Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Online Map Quality Analyst

Job in Hanoi - Vietnam
Part Time, Contract position
Listed on 2020-08-15
Job specializations:
  • IT/Tech
    Computer Repair, Entry Level IT, SEO
Job Description & How to Apply Below
Position:  Online Map Quality Analyst- Vietnam
Việc làm Bán thời gian, Nhà thầu Độc lập, Làm việc tại nhà
Vai trò
Bạn đang tìm kiếm một công việc cho bạn cơ hội làm việc với một trong 100 công ty uy tín hàng đầu ở Hoa Kỳ trong khi lại có thể tăng nguồn thu nhập của bạn ngay tại nhà?  Vậy tại sao bạn không tham gia làm Nhà thầu Độc lập bán thời gian cho Lionbridge. Chúng tôi hiện đang tuyển vị trí Nhân viên Phân tích Chất lượng Bản đồ Trực tuyến.
Vị trí này cho phép bạn làm việc tại nhà theo lịch trình linh hoạt, tối đa 20 giờ một tuần. Công việc bao gồm việc hoàn thành các nhiệm vụ đánh giá thông tin liên quan đến tìm địa điểm trên bản đồ trực tuyến. Ứng viên cho vị trí này sẽ cần phải có kỹ năng nghiên cứu tốt, thực sự quan tâm và am hiểu địa lý ở địa phương và quốc gia.

Công việc này bao gồm
• Đọc và áp dụng các chỉ dẫn viết về cách hoàn thành một công việc
• Vượt qua bài đánh giá trực tuyến để chứng minh năng lực làm việc
• Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến tìm địa điểm trên bản đồ và chỉ đường trực tuyến
• Nghiên cứu, bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến để kiểm tra tính chính xác về địa lý của các truy vấn
• Xếp hạng hoặc đánh giá thông tin liên quan đến các nhiệm vụ trên
Dự án có thể yêu cầu người làm có mặt sẵn sàng làm việc từ 10 đến 20 giờ một tuần.
Đây là vị trí nhà thầu độc lập, làm việc tự do.

Vậy tiếp theo là gì?
Đừng chậm trễ! Hãy nộp đơn ứng tuyển của bạn ngay qua (Please contact us using the "Apply for this Job Posting" box below) và một thành viên trong đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi sẽ xem xét đơn ứng tuyển của bạn.

Thích chúng tôi trên   Facebook & Theo dõi chúng tôi trên   Twitter
Position Requirements
Bachelor,   1 to 2 Years work experience
Yêu cầu Công việc
• Thông thạo Tiếng Việt & biết Tiếng Anh
• Có truy cập Internet tốc độ cao tại nhà
• Có kiến thức làm việc với các khu vực địa lý ở địa phương và quốc gia
• Có kinh nghiệm / biết cách sử dụng bản đồ trực tuyến, lập kế hoạch chỉ đường và nghiên cứu điểm du lịch
• Nhằm mục đích nắm rõ về văn hóa, lịch sử và địa lý, các ứng viên phải là người đang sống ở Việt Nam trong 2 năm qua.
Required Language Skills:
  • English - Very good
  • Vietnamese - Very good
Contact Information
Contact Name: Lionbridge GSS Ltd.
Preferred method of contact: Email with CV via Application Box below.
Apply for this Job Posting Here:
Vietnam-only applications: This Company / Employer has indicated that only qualified candidates currently living in Vietnam (and its citizens living globally) are being considered here for this position. Search Here for alternative jobs that match your location & skills.

To apply for this job, you need to provide some contact details for the employer or HR recruiter. Begin your free application by entering your email address (If already registered, you'll be asked to enter your password). Otherwise, you will initially need to enter some basic details with your first application.
Email Address Please enter a valid Email address.
How this Free Jobsite works - How to apply for jobs.
• To apply for any job, you must provide some contact details for the employer or HR recruiter. When you Register Here or Above with your first application (if you have not already done so), you will be asked to confirm your contact email address is valid via your email inbox.
• You will be asked to confirm a login password so to be able to make further applications in future visits.
• Once registered, you may also save CV / Resume summary details into the optional Resume format (This default format is easy for companies to read, and when available, it is sent as part of your application to a company to assist your application).
• Alternatively or additionally, you may attach your own original Resume document and 2 other supporting files as part of your application (Those files must be within the maximum combined size stated, and are not stored on this jobsite when you submit them).
• You must write or paste an introduction / cover letter into the application box.
• When you click the "Apply" button, your cover letter, Resume summary (if you have saved one on this site), contact details, and/or your own attached files are submitted as part of your application.
• Once you submit an application for any job on this site, it is solely the responsibility and decision of the company or employer you have applied to on whether they accept, review, process or respond to that application.
 
 
 
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite