Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Consulting Jobs in Norway
Search & Apply / Post Jobs for Free

over 3 months ago 1. IT Driftskonsulent Job in Oslo - Norway

IT/Tech, Consulting

Om den tekniske løsningen - Kollektivselskapene benytter et felles baksystem i appene og som integrert via integrasjonsplattformen «SAPI»...
Skills Needed: Ønskede kvalifikasjoner

Konsulenten må ha:

• Minst 3 år høyere utdanning innen IT

• Minst 3 år relevant arbeidserfaring

• Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Vi har ute etter en konsulent som har følgende kompetanse/kvalifikasjoner:

• Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser (sertifisering en fordel)

• Erfaring fra drift av servere og nettverk

• SQL Server - kompetanse

• Databasekunnskap – SQL

• Kjennskap/erfaring med overvåkningsløsninger og logganalyseverktøy

• Fordel med erfaring med Jira/Confluence

• Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
View this Job

IT Driftskonsulent Job

Posted by Taha Solutions & Services
Jobs abroad in nearby countries:
over one month ago Social Media Evaluator Job in Germany

Online, Consulting

Position: Work from Phone 1 Hour a Day, Social Media Evaluator, Anywhere in Germany - Is social media part of your daily life? Do you...
Skills Needed: JOB REQUIREMENTS

What Appen needs from you:
- Daily social media activity (including but not limited to: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc)
- Avid interest in working with social media.
- Ability to follow instructions and work independently with effective time management skills.
- Excellent troubleshooting, communication and problem-solving skills.
- Strong expressive writing skills.
- Ability to articulate in written and verbal English.

What technology is required from you:
- A computer less than three years old (running in Microsoft Windows or MAC) or a smartphone
- At least 5 days a of Facebook, and/or Instagram activity each week
- At least 25 Facebook friends and/or at least 25 followers and following 40 profiles on Instagram
- High-speed internet connection
- Basic aptitude for installing applications, and troubleshooting and addressing software issues with limited support
View this Job

Social Media Evaluator Job

Posted by Appen