Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Transportation Jobs in Macedonia:
Search & Apply / Post Transportation Jobs for Free

over 3 months ago 1. Транспорт менаџер Job in Skopje - Macedonia

Transportation, Supply Chain/Logistics

Codognotto Group е една од водечките европски компании во областа на транспортот и логистиката која потекнува од Италија и има канцеларии...
Skills Needed: Потребни познавања од:

• Италијански јазик,
• Англиски јазик,
• Икуство за организирање, Водење транспорт и Комуникација со клиенти во Европа.

Транспорт менаџер Job

Posted by Codognotto Group
View this Job
LOGIN Area - Jobsite