Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Testere App-er og nettsider søkes

Job in Norway
Posted by Testbirds
Part Time, Temporary, Student, Volunteer position
Listed on 2019-01-22
Salary 10 EUR Hourly
Job specializations:
  • Freelance
    Freelance IT, Freelance Writer, Freelance Product Tester
  • Web Design
    UI Design
Job Description & How to Apply Below
Position:  Testere for App-er og nettsider søkes!

Testbirds er en leverandør av crowdtesting tjenester med hovedkvartér i Tyskland, med kontorer i Storbritania, Nederland og Ungarn. Vi tester mobil-apps, nettsider og annen software på alle slags elektroniske innretninger (mobil, data, smart-TV, smart-klokker etc.) ved hjelp av tusenvis av mennesker fra alle livets veier, som bidrar med forskjellige kunnskaper, interesser og erfaring. Og du kan bli en av dem!

Stillingstype:  Prosjektbasert, deltids- og freelance online-arbeid.

Ved å melde deg opp som en av våre testere, har du følgende fordeler:
• Total fleksibilitet i når og hvor du tester.
• Du vil få verdiful erfaring i Crowdsourcing, User Experience (UX) og Software Quality Assurance.
• Motta betaling per gjennomført testing plus bonuser for å finne feil.
• Bli en del av et internasjonalt samfunn av over 200,000+ testere (Møt noen av dem på vår Blog).
• Oppdag software før dets offisielle slipp og ta del i dets utvilking.
• Jobbe med renomerte internasjonale selskaper som Allianz, Audi, DHL, og Western Union.

Hvordan søke:
Ingen separat søknad (hverken CV eller søknad) er nødvendig. Du kan simpelthen melde deg opp på vårt Nest

Vi ser frem til å ønske deg velkommen!
Position Requirements
High School
Kvalifikasjoner: Tidligere erfaring er ikke nødvendig. Alt du trenger er:
• En eller flere innretninger med tilgang til internett (PC, smartphone, tablet).
• Interesse for app-er og nettsider.
Additional Information / Benefits
Ved å melde deg opp som en av våre testere, har du følgende fordeler:
• Total fleksibilitet i når og hvor du tester.
• Du vil få verdiful erfaring i Crowdsourcing, User Experience (UX) og Software Quality Assurance.
• Motta betaling per gjennomført testing plus bonuser for å finne feil.
• Bli en del av et internasjonalt samfunn av over 200,000+ testere (Møt noen av dem på vår Blog).
• Oppdag software før dets offisielle slipp og ta del i dets utvilking.
• Jobbe med renomerte internasjonale selskaper som Allianz, Audi, DHL, og Western Union.
Contact Information
Contact Name: Testbirds
Contact Phone: +4989856333549
Preferred method of contact: Email with CV via Application Box below.
Apply for this Job Posting Here:
To apply for this job, you must provide some contact details. Begin your free application by entering your email below. If you are already registered on this site, you'll be asked to enter your password. Otherwise you will initially need to enter some basic details with your first application.
Email Address Please enter a valid Email address.
How this Free Jobsite works - How to apply for jobs.
• To apply for any job, you must provide some contact details. When you Register Here or Above with your first application (if you have not already done so), you will be asked to confirm your contact email address is valid via your email inbox.
• You will be asked to confirm a login password so to be able to make further applications in future visits.
• Once registered, you may also save CV / Resume summary details into the optional Resume format (This default format is easy for companies to read, and when available, it is sent as part of your application to a company to assist your application).
• Alternatively or additionally, you may attach your own original Resume document and 2 other supporting files as part of your application (Those files must be within the maximum combined size stated, and are not stored on this jobsite when you submit them).
• You must write or paste an introduction / cover letter into the application box.
• When you click the "Apply" button, your cover letter, Resume summary (if you have saved one on this site), contact details, and/or your own attached files are submitted as part of your application.
• Once you submit an application for any job on this site, it is solely the responsibility and decision of the company or employer you have applied to on whether they accept, review, process or respond to that application.
Search for further Jobs Here:
Location Job Location
Employment Category Job Category
Education (minimum level)