Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X
This job posting has recently Expired. To Search for similar jobs in your location or state, Search Here.

Miljøterapeut stk x , fast helgestilling

Job in Norway
Company: NAVVIS
Full Time position
This Job Posting has Expired
Job specializations:
 • Support/Help Desk
  Entry Level Customer Support
 • Computer
  Technical Writer
Job Description & How to Apply Below
Position: Miljøterapeut stk x , fast helgestilling

Location: Ottestad

Arbeidsoppgaver

Arbeid med å støtte opp under, og forholde seg til planlagt individuelt tilpasset behandlingsopplegg sammen med pasienten. Vår tilnærming i møtet med pasienten bygger på kognitiv miljøterapi. Arbeide i team under ledelse av ansvarlig sykepleier, fortløpende rapporterering og dokumentasjon. Tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha utdanning som sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller sosionom. Søkere som er under utdanning i nevnte profesjoner kan også søke.

 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsevern er ønskelig.
 • Kjennskap til kognitiv (miljø)terapi er en fordel.
 • Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • Engasjert og pålitelig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr

 • Meningsfull arbeidshverdag i et spesialisert fagfelt
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite