Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X
This job posting has recently Expired. To Search for similar jobs in your location or state, Search Here.

Biblioteksjef Tolga

Job in Norway
Company: NAVVIS
Full Time position
This Job Posting has Expired
Job specializations:
 • Support/Help Desk
  Entry Level Customer Support
 • Training
Job Description & How to Apply Below

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver :

Tolga kommune søker ny biblioteksjef i 80 % fast stilling. Stillingen er ledig fra januar 2020, og vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i et bibliotek i utvikling. Tiltredelse etter avtale. Biblioteket ligger i kommunehuset og er et kombinert folke- og skolebibliotek. Biblioteket har et godt samarbeid med de andre bibliotekene i Nord-Østerdalen, noe som blant annet har ført til prosjektene "Sommerles", "Vinterles" og "Nysgjerrig?". Biblioteket driver mye utadretta virksomhet med små og store arrangementer i løpet av året. Det har lesefrø-tilbud for barnehagene. Biblioteket benytter biblioteksystemet Mikromarc og har felles database med Alvdal, Folldal og Tynset kommuner. Biblioteksjefen har ansvaret for drift og videreutvikling av bibliotektjenesten i kommunen. Informasjonsarbeid er en naturlig del av stillingen. Tolga kommune planlegger i 2020 en samordning av bibliotektjenesten og servicetorget, ved at begge tjenester samles i et nytt inngangsparti til kommunehuset.

Krav til kompetanse :

Til stillingen kreves minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende godkjent utdanning. Personlig egnethet blir tillagt vekt ved ansettelse i Tolga kommune.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en medarbeider:

 • som har relevant erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

 • som er positiv og engasjert

 • som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • som er sjølvstendig, initiativrik og utviklingsorientert

 • som er serviceinnstilt og fleksibel - som har god kompetanse i bruk av digitale verktøy og sosiale medier

 • Vi tilbyr:

  -Et aktivt og godt arbeidsmiljø

  -En selvstendig og engasjerende jobb

  -Lønn etter avtale

  -Gode forsikrings- og pensjonsordninger

  Det er 6 måneders prøvetid på alle faste stillinger i Tolga kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Som IA-bedrift oppfordrer Tolga kommune kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

  Søknad sendes:

  Søknad sendes elekronisk ved å trykke "Søk på stilling" via vår hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et evt. intervju. Dersom du ønsker å reservere deg for oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite