Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Distriktschef

Job in Nyköping - Sweden
Other locations:
Nyköping
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Company: Caverion
Full Time position
Listed on 2019-11-29
Job specializations:
 • Web Design
  UI Design
 • Telecommunications
Job Description & How to Apply Below
Position: Distriktschef - Nyköping

Distriktschef

Är du en kund- och försäljningsorienterad ledare? Då kanske du är Caverionsnya Distriktschef Öst Service! Som Distriktschef får du förmånen att leda ochutveckla arbetet inom ett snabbt växande område. Du får ta stort eget ansvaroch har goda möjligheter att växa inom organisationen. På Caverion erbjuds du enöppen och dynamisk arbetsplats med många trevliga kollegor och ett spännandearbete där du är en del av ledningsgruppen för Region Mitt.

Om tjänsten

Som Distriktschef ansvarar du för produktion, ekonomi, kunder samtpersonal. Fokus ligger på att leda och utveckla verksamheten med lönsamtillväxt, både genom merförsäljning hos befintliga kunder men också genom att bearbetanya kunder. Inom ramen för tjänsten har du budget- och personalansvar där duförväntas utveckla och stimulera medarbetarna att nå uppsatta mål. Distriktetbestår idag av cirka 90 medarbetare och bedrivs inom teknikdisciplinerna El,Ventilation, Rör, Kyla, Fastighetsautomation och Säkerhet.

I rollen ingår:

 • Övergripandeförsäljningsansvar i distriktet
 • Ansvarig fördistriktets ekonomiska resultat
 • Identifiera ochgenomföra resultatdrivande förbättringsarbete
 • Löpandeuppföljning av produktion och planering
 • Personalansvar
 • Coachaunderställda chefer för att nå uppsatta mål
 • Arbete medutveckling och implementering av distriktets affärsplaner
 • Aktivt delta ochmedverka i regionens ledningsgrupp
 • Geografisktsträcker sig distriktet mellan Nyköping, Norrköping och Linköping. Du är en delav ledningsgruppen för Caverion Region Mitt med ca 550 medarbetare. Ambitionen underde närmaste åren är att öka distriktets tillväxt och resultat. Tjänsten ärplacerad i Nyköping men du kommer också närvara i Norrköping och Linköping, durapporterar till Regionchef Mitt.

  Är det här du?

  Till den här rollen söker vi dig som har en entreprenörsandaoch motiveras av att arbeta på ett service- och kundorienterat sätt. Vi ser attdu har en god kommunikativ förmåga och ett tydligt ledarskap som får människoratt växa, motiveras och utvecklas. Du har en teknisk bakgrund medinriktning mot fastighet, VVS, el eller energi samt flera års erfarenhet avpersonal- och resultatansvar inom fastighetsrelaterad verksamhet. Det ärväsentligt att du kan upprätthålla en god kommunikation samt samarbeta medsåväl kunder, medarbetare, övriga affärsenheter och centrala funktioner inomCaverion.

  I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Föratt lyckas i rollen ser vi att du är handlingskraftig, resultatinriktad,strukturerad, förtroendeingivande och bra på samarbete. 

  Vill du veta mer?

  I denna rekrytering samarbetar Caverion med Level Executive. Vänligensök tjänsten genom att klicka på “ansök”-knappen här intill. Vidfrågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Louisa Torstensson på 08-120 50 423.Urvalet av ansökningar sker löpande.

  Välkommen in med din ansökan!

  Sökord:Installation, el, ventilation, teknik, service, VVS, ledarskap, områdeschef,avdelningschef, regionchef

  Om Caverion

  Caverion Sverige AB ingår i Caverion-koncernen som är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Koncernen omsatte 2018 cirka 2.2 miljarder euro och har omkring 15.000 anställda inom 10 länder i norra och centrala Europa.

  Caverions verksamhet i Sverige har cirka 3000 medarbetare och finns etablerade på drygt 75 orter. Detta gör att du som anställd har stora utvecklingsmöjligheter beroende på intresse och kompetens. Det finns möjlighet att specialisera sig inom sitt kompetensområde samt att bredda sin kunskap till nya arbets- eller teknikområden. Caverion jobbar också med att utbilda och erbjuda anställda internt att ta på sig större roller i form av chefs- och arbetsledarroller.

  Mångfald och jämlikhet är självklart för Caverion och fokus ligger på rätt kompetens på rätt plats.

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
  For jobs on this site that accept applications from your location / country,
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite