Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Vil du jobbe med vindkraft og vannkraft

Job in Oslo - Norway
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Company: NAVVIS
Full Time position
Listed on 2019-12-02
Job specializations:
 • Web Design
 • Freelance
  Freelance IT, Freelance Web Design, Freelance Product Tester
Job Description & How to Apply Below
Position: Vil du jobbe med vindkraft og vannkraft?

Arbeidsoppgaver

I den faste stillingen vil noen av de viktigste arbeidsoppgavene være:

 • Analyser av teknologi- og kostnadsutvikling for vindkraft.
 • Styrke NVEs tunge fagrolle på vindkraft gjennom kontakt med blant annet leverandørindustri og FoU miljøer. Delta i IEA Wind.
 • Være oppdatert på kunnskap om teknologi- og kostnadsutvikling for vindkraft og holde kontakt med relevante aktører innen vindkraftbransjen.
 • Ansvarlig for en oppdatert digital database over tekniske detaljer, produksjon og kostnad for norske vindkraftverk.
 • Delta som ekspert på vindkraft i prosjektarbeid på tvers i NVE og holde presentasjoner om vindkraft.
 • Vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon, med fokus på vindkraftproduksjon.
 • Delta i framskrivinger og analyser av kraftproduksjon fra ulike kraftproduksjonskilder, på kort og lang sikt i Norge, Norden og EU.
 • Vurdere hvilke effekter rammebetingelser har for utforming av kraftverksprosjekter.
 • Noe reisevirksomhet, om lag 10-20 dager i året
 • I den midlertidige stillingen vil noen av de viktigste arbeidsoppgavene være:

 • Analyser av driftskostnader for ulike kraftproduksjonsteknologier framover i tid.
 • Analyse av potensial for opprusting og utvidelse av vannkraftverk.
 • Utvikling av ulike innsynsløsninger for deling av NVEs data om kraftproduksjonssystemet.
 • Vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon, med fokus på vann- og vindkraftproduksjon.
 • Være oppdatert på kunnskap om teknologi- og kostnadsutvikling for ulike kraftproduksjonsteknologier.
 • Utgi kvartalsrapport om ny kraftproduksjon
 • Noe reisevirksomhet, om lag 5-10 dager i året
 • Kvalifikasjoner

  Du må ha:

 • Relevant utdanning på masternivå. Deler av utdanningskravet kan erstattes av relevant arbeidserfaring
 • Dokumentert kunnskap om vann- eller vindkraft
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, både til andre fagpersoner og til eksterne
 • I tillegg er det en fordel om du kjenner deg igjen i flere av punktene under:

 • Kunnskap om andre deler av kraftsystemet
 • Erfaring fra kraftbransje eller kraftproduksjon, enten gjennom jobb eller studier
 • Erfaring med bruk av programmering, databehandling eller analysemodeller til å løse faglige problemer
 • Erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Forståelse av samfunnsøkonomisk analyse
 • Evne til å presentere og argumentere for ditt syn
 • God grafisk framstillingsevne er et pluss
 • Gode kunnskaper om kraftverkene i Norge
 • Kunnskap om rammebetingelser for kraftproduksjon
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Systematisk, strukturert og god til å prioritere oppgaver
 • Faglig engasjert
 • Ambisiøs og målrettet
 • Kreativ i oppgaveløsning
 • God på å kommunisere, formidle og dele kunnskap
 • Åpen for endringer
 • Selvstendig kompetansebygger
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfaglig miljø med tung kompetanse innen både teknologi og samfunnsøkonomi
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

  NVE deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsattfunksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
  For jobs on this site that accept applications from your location / country,
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite