Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Postdoktor paleoklimatologi

Job in Stockholm - Sweden
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Company: Stockholms Universitet
Full Time position
Listed on 2019-12-05
Job specializations:
  • Web Design
    UI Design
  • Electronics
Job Description & How to Apply Below
Position: Postdoktor i paleoklimatologi

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer vara ansvarig för att organisera och genomföra fältarbete. Postdoktorn kommer också förväntas utföra flertalet analyser såsom kornstorleks- element- och spektralanalyser. Datering är en central del i arbetet och både luminiscens- och C14-metoder kommer att användas. Postdoktorn förväntas kunna interagera dessa multiproxydata och sätta dem i sitt sammanhang uitfrån forskningsfrågan samt ta ledningen i sammanställning och presentation av resultaten i flera artiklar inom projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kvalificerade sökanden måste ha svensk doktorsexamen eller motsvarande examen från annat land, inom geovetenskap, miljövetenskap eller näraliggande ämne.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en kreativ och motiverad person med mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Du bör kunna arbete både självständigt och i grupp. I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid din forskningsproduktion (antal publikationer i välrenomerade internationella tidsskrifter och antal som försteförfattare), erfarenhet i att organisera och genomföra fältarbete, forskningsaktivitet (nätverkande, anslagsansökningar), kommunikationsförmåga och rekommendationsbrev. Sökanden förväntas ha dokumenterad erfarenhet av paleoklimatiska rekonstruktioner, särskilt sådana som baseras på torv och flygsanddyner, liksom av oorganisk och /eller organisk geokemi, dateringsmetoder och statistisk behandling av stora multiproxydataset.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-04-20 eller enligt överenskommelse. Möjlighet kan finnas till anställning under ytterligare ett år efter avslutad anställning som postdoktor.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Position Requirements
Less than 1 Year work experience
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite