Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Nëpunës Administrativ Qendrës

Job in Tirana - Albania , 1001
Posted by Tek Ura
Part Time position
Listed on 2020-01-18
Salary 28000 ALL Monthly ALL 28000 MONTH
Job specializations:
  • Administrative/Clerical
    Clerical, Office Administration, Office Coordinator, Personal Assistant
Job Description & How to Apply Below
Position:  NËPUNËS ADMINISTRATIV I QENDRËS
Paga- 28,000 NETO
20 orë në javë (kontratë 1 vjecare)
(orët e punës nga e Hëna deri në të Premte)
   
E formuar në vitin 2016, ‘Tek Ura’ mund të përshkruhet më së miri se ka tre pjesë ndërlidhëse. Ne jemi një kishë e gjallë ‘Komuniteti i Besimit tek Ura’, e përbërë nga grupe të komunitetit që takohen për t'u lutur, ngrënë, folur dhe për të diskutuar se si ti jetojmë vlerat tona në mënyrën më të mirë. Ne jemi gjithashtu një qendër komunitare, që angazhohemi me komunitetin tonë duke përdorur ndërtesën dhe objektin tonë si hapësirë ​​komunitare. Tek Ura është gjithashtu një Organizatë e regjistruar Joqeveritare dhe një agjensi zhvillimi që është rritur me shpejtësi kohët e fundit, duke siguruar një sërë shërbimesh që ndihmojnë në përmirësimin e jetës, sic është një klinikë fizioterapie, munësi mësimi dhe lehtësim të krizave.

Përshkrimi i Punës:

A jeni i fortë por në të njëjtën kohë i afrueshëm dhe shoqërueshëm, i apasionuar, por i organizuar, i sigurt dhe i mirë me njerëzit? A janë maturia, mirësia dhe besueshmëria pjesë e principeve të tua udhëheqëse? A ju pëlqen sfida? Nëse po,ne kemi rolin ideal për ju.

Ne jemi në kërkim të një nëpunësi të kualifikuar dhe të përkushtuar ndaj misionit për tu bërë pjesë e skuadrës sonë miqësore dhe dinamike. Ju do të luani një rol kryesor në organizimin dhe mirëmbajtjen e sistemit tonë të administrimit dhe do të siguroni që qendra jonë të funksionojë pa probleme.

Nga ofrimi i mbështetjes për rekrutimin dhe administrimin e politikave të stafit deri në sigurimin e furnizimit të plotë të artikujve të shkrimit, ju do të jeni një pjesë thelbësore e asaj që mundëson Organizatën Tek Ura të funksionojë në mënyrën e duhur dhe ajo që i nxit punonjësit tanë të përmirësojnë jetë.

Aftësi të shkëlqyera administrative dhe organizuese janë të domosdoshme
Position Requirements
Bachelor,   1 to 2 Years work experience
Përmbledhja e rolit
Përgjegjës për funksionimin efikas të ndërtesës, pajisjeve dhe sistemit të administrimit të Tek Ura.

Fushat e rëndësishme të përqendrimit dhe përgjegjësisë:
- Ruan funksionimin e qetë në hapësirën e zyrave të qendrës.
- Siguron mbështetje për rekrutimin dhe administrimin e politikave të stafit.
- Përkthen dokumentat e anëtarëve te skuadrës.
- Përpilon oraret e zyrës, koordinon takimet dhe vizitat, organizon dosjet, I përgjigjet telefonatave, mban shënime gjatë mbledhjeve dhe   kryen një sërë detyrash të tjera thelbësore.
- Ruan një mjedis të sigurt përsa I përket ndricimit të duhur, sinjalizimit dhe aksesit për personat me aftësi të kufizuar.
- Harton dhe rifreskon planet e emergjencës dhe procedurat e evakuimit.
- Mbikqyr sigurinë, parandalimin e zjarrit dhe sisteme të tjera të sigurisë.
- Siguron që ndërtesa është e përshtatshme për qëllimet e saj dhe I plotëson standardet e higjenës.
- Mundëson që banorëve të cilët përdorin këtë ndërtesë tu sigurohen shërbimet e duhura.
- Organizon punësimin e kontraktorëve sipas nevojave për mirëmbjatjen apo riparimin e ndërtesave.


Të Nevojshme
- Përvojë të paktën 2 vjecare në një ambient ekuivalent pune
- Të jetë I pajisur me diplomë (ose ekuivalente/ I kualifikuar nga përvoja)
- Aftësi të shkëlqyera organizuese dhe të menaxhimit të kohës
- I aftë për të punuar në mënyrë të pavarur dhe të ndërmarrë iniciativë.
- Aftësi të shkëlqyera administrimi dhe komunikimi ne të dyja gjuhët- angleze dhe shqipe.
- Në gjendje të përdorë me profesionalizëm programet e biznesit (p.sh. Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint) dhe i aftë të përdorë me kompetencë median sociale (Instagram, Facebook, Twitter)
- Nivel I larte I integritetit personal, një përputhje e plote me vlerat dhe karakterin e Tek Ura

Të Dëshirueshme
- Përvoje pune në një organizatë jo qeveritare në një rol të ngjashëm
- Përvojë pune në një mjedis dy gjuhësor
- Përvojë në mbjatjen e një website dhe menaxhimin e mediave sociale
- Patentë për ngarjen e makinës
- Përvojë në administrimin e një buxheti për një zyrë të vogël (p.sh. para te vogla)
- Njohuri e gjuhës angleze të nivelit C1 ose më të lartë
Required Language Skills:
  • Albanian - Very good
  • English - Very good
Additional Information / Benefits
Si të aplikoni

Tek Ura gjithmonë përpiqet të arrije barazinë, diversitetin dhe gjithëpërfshirjen dhe inkurajon aplikime nga të gjithë sektorët e komunitetit. Ne gjithashtu ofrojmë orë fleksibël pune.

Intervistat do të bëhen sapo aplikimet të fillojnë të vijnë në zyrë tonë, kështu që ju inkurajoheni të paraqisni një CV, letër motivimi dhe dy referenca sa më shpejt të jetë e mundur ne adresën (Please contact us using the "Apply for this Job Posting" box below)

Vetëm aplikantët që ndjekin këto udhëzime do të merren në konsideratë.
Contact Information
Contact Name: Tek Ura
Preferred method of contact: Email with CV via Application Box below.
Apply for this Job Posting Here:
Albania-only applications: This Company / Employer has indicated that only qualified candidates currently living in Albania (and its citizens living globally) are being considered here for this position. Search Here for alternative jobs that match your location & skills.

To apply for this job, you need to provide some contact details for the employer or HR recruiter. Begin your free application by entering your email address (If already registered, you'll be asked to enter your password). Otherwise, you will initially need to enter some basic details with your first application.
Email Address Please enter a valid Email address.
How this Free Jobsite works - How to apply for jobs.
• To apply for any job, you must provide some contact details for the employer or HR recruiter. When you Register Here or Above with your first application (if you have not already done so), you will be asked to confirm your contact email address is valid via your email inbox.
• You will be asked to confirm a login password so to be able to make further applications in future visits.
• Once registered, you may also save CV / Resume summary details into the optional Resume format (This default format is easy for companies to read, and when available, it is sent as part of your application to a company to assist your application).
• Alternatively or additionally, you may attach your own original Resume document and 2 other supporting files as part of your application (Those files must be within the maximum combined size stated, and are not stored on this jobsite when you submit them).
• You must write or paste an introduction / cover letter into the application box.
• When you click the "Apply" button, your cover letter, Resume summary (if you have saved one on this site), contact details, and/or your own attached files are submitted as part of your application.
• Once you submit an application for any job on this site, it is solely the responsibility and decision of the company or employer you have applied to on whether they accept, review, process or respond to that application.
Search for further Jobs Here:
(Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
Location
Employment Category
Education (minimum level)
Filters
Education Level
Experience Level (years)
Posted in last:
LOGIN Area - Jobsite